Sunday, Nov. 19th - 11:00am - Monterey Peninsula College
Britannia Arms FC
5 x 1
Atletico Monterey Elites
Sean Fox (2)
Joshua Lopez Perez
Chase Grant (2)
Eliseo Rodriguez
Christopher Koski
Cameron Yeater
Center Referee: Christian Garcia